Aviso legal

CEM, s.coop.galega, a través do dominio http://www._______ facilita información de interese sobre as súas actividades...

 

Así mesmo, CEM, s.coop.galega,  non asume responsabilidade algunha en relación co material incluído nestas páxinas. Tal material consiste únicamente en información pública de carácter xeral non ofrece necesariamente información completa, exacta ou actualizada. En ningún caso poderá ser vinculante para a resolución dos procedementos administrativos que estivesen suxeitos exclusivamente á normativa que lle sexa de aplicación.

 

CEM, s.coop.galega non se fai responsable do acceso ou uso dos contidos. Do mesmo xeito non se fai responsable dos acceso e contidos que aparezan nas ligazóns a outros dominios que se inclúen nos dominios de http://www.______

 

Toda a información contida no dominio ___________ poderá ser modificada e actualizada por CEM, s.coop.galega sen necesidade de aviso previo. 

 

CEM, s.coop.galega pon a dispor dos usuarios da web un enderezo de correo-e para que poidan manifestar as súas queixas e comentarios en relación cos contido e informacións que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos e corrixindo de xeito inmediato naquelas situacións que representen un prexuízo, non respondan á verdade e supoñan ofensa para persoas ou colectivos.